کلبه چوبی ملارد

این کلبه کاملا چوبی در یکی از باغ های میوه در ملارد ساخته شده است. از آنجاییکه کارفرما می خواست در ارتفاع کلبه ساخته بشه و درختی نیز قطع نشود این کلبه را در مسیر راه باغ و در ارتفاع ساختیم طوریکه نه فضایی از باغ گرفته شد و نه مسیر راه بسته شد. تازه در زیر کلبه مکانی مناسب دارای سایه برای استراحت وجود دارد. شما می توانید در اینجا عکسهای این کلبه زیبا را مشاهده کنید.

آیا شما نیز رویای داشتن یک ویلای چوبی را دارید؟

ما رویای شما را برآورده میکنیم

در تماس باشید