کلبه چوبی در پلام

این کلبه در منطقه بسیار زیبای پلام با دید جنگل توسط گروه سازه چوب در شهریور ۱۴۰۱ ساخته شده است.