کلبه های چوبی سوئیسی سازه چوب

کلبه های سوئیس سازه چوب

در تابستان 1402 پروژه ساخت 3 عدد کلبه چوبی سوئیسی در کنار هم در کنار ساحل زیبای رودسر توسط گروه سازه چوب طراحی و در حال ساخت می باشد.

عکس های این پروژه را در اینجا می بینید

کلبه های سوئیس سازه چوب

کلبه های سوئیس سازه چوب