پله گرد در کلبه چوبی

sazehchoob

در کلبه های در حال اجرا در مرداد ماه ۱۴۰۲ به درخواست کارفرما پله های گرد قرار دادیم. این پله ها زیبایی خاصی به کلبه داده اند و همچنین فضای کمتری را گرفتند.

عکس هایی از این پله

sazehchoob

 

سازه چوب پله گرد

سازه چوب