ویلای چوبی مدرن

این ویلا در سال ۱۳۹۰ در رودسر بازیربنای ۱۲۰ متر توسط گروه سازه چوب ساخته شده است